Casino i Varanger – Mulighet eller utopi?

Statistikk viser at det stadig er flere turister som besøker Nord-Norge, men Finnmark er fylket som kommer dårligst ut av de tre nordligste fylkene. Spesielt skuffende er det å se at Troms har en betydelig større vekst, men det bør også nevnes at Troms var fylket med størst vekst i hele Norge i fjor. Landsoversikten viser at Nordland ligger på 8. plass av totalt 19 fylker med 12 prosent vekst, mens Troms er oppe i hele 32 prosent vekst i utenlandske turister. Finnmark er ikke inne blant topp 10 engang.

Manglende strategi og kapital

Reiselivsnæringen i Finnmark savner en politisk strategi for å ivareta regionen på en akseptabel måte. Mens de største næringene i Finnmark, som gruvedrift, fiskeri, reindrift og jordbruk, har konsesjon, så må reiselivet klare seg på egen hånd. Dette resulterer i at det er manglende kapital i reiselivsnæringen, og det er ingen privatpersoner som har ressurser til å starte opp nye prosjekter som tiltrekker seg flere turister til fylket.

Det er på tide at regjeringen tar grep for å ivareta reiselivet i Finnmark. Det må skapes forutsigbarhet, ved å etablere en næring som man vet er tilstede når turistene først kommer. Turer og opplevelser selges gjerne 1-2 år i forkant av selve reisen, da nytter det ikke om aktiviteten som er booket ikke eksisterer lengre. En reell løsning på dette er å etablere et landbasert casino i Varanger.

Casino i Varanger – hvorfor ikke?

Å etablere et casino i Varanger vil gi mange positive effekter. For det første kan casinoet gi flere arbeidsplasser i regionen. De fleste arbeidsplasser krever ikke en høyere utdanning, men inntektsnivået vil ligge relativt høyt grunnet tips fra spillere som kommer for å spille spilleautomater og andre casinospill. Og ikke minst vil man kan starte ansettelser umiddelbart, først for etablering av virksomheten og deretter for en kontinuerlig drift med romslige åpningstider.

Fylket vil få inn betydelig mer skatteinntekter gjennom casinoet, og skaffe sårt trengt kapital for å starte opp flere virksomheter. Når et casino åpnes i et område hvor det mangler næringsvirksomhet, vil det resultere i vekst av andre virksomheter, som for eksempel restauranter, bensinstasjoner, hoteller og til og med fornøyelsesparker, noe som vil gi mer inntekter på flere områder.

Inntekt per capita, ufullkommen som den er, gir fortsatt et plausibelt mål for økonomisk velvære. Statistikk viser at inntektene per innbygger vokser nesten fem prosentpoeng raskere i regioner med casino enn i områder uten casino. Dette resultatet er statistisk signifikant. Derfor vil et casino ikke bare øke den lokale økonomien, men for alle bosatte også.

Selv om Norge har etablert et monopol på spill i Norge, som forvaltes av Norsk Tipping, bør man se litt utenfor boksen og vurdere litt drastiske midler for å redde bosetningen og reiselivsnæringen i Finnmark. Casinoer har eksistert i hundrevis av år, og spillene har blitt spilt like lenge. En slik virksomhet vil tiltrekke tusenvis av turister, både innenlands men også fra nærliggende regioner i både Russland, Finland og Sverige. Inntektene fra casinoet kan bidra til å bygge opp infrastrukturen i Varanger, slik at turister kan komme seg til Finnmark på en rask og god måte. Og kombinert med det andre unike (nordlys, snøscooter-safari, reinsdyr, ishotell osv) som eksisterer i regionen, så er dette en idé som er for god til å ikke vurderes seriøst. Regjeringen må komme på banen for å gjøre det enklere for reiselivet å kunne utnytte sitt potensiale.