Kjeldsenbruket

Kjeldsenbruket er et annet av de stedene du bør besøke om du kommer på ferie til Varanger. Dette er et fiskebruk med en butikk, og det hele ligger på Ekkerøy som er et gammelt fiskevær. Det er ikke mer enn 12 km fra Vadsø og dermed et flott sted for en dagsutflukt. Fiskebruket kan besøkes om sommeren, og da er det kafe i det som før var butikk og i tillegg arrangeres det flere utstillinger her.

Overlevde andre verdenskrig

Kjeldsenbruket er ett av de få fiskebrukene som var igjen da andre verdenskrig var slutt. Her er det kai, et pakkhus, et trandamperi samt et sløyeskur og en bu som i en periode fungerte som rekefabrikk. Butikkbrakken med bolig fra 1946 tjenestegjør i dag som kafe og utstillingslokale. Kjeldsenbruket ble startet i 1911 av K. M. Kjeldsen, som var en fiskeoppkjøper fra Vadsø. Han drev fiskebruket frem til 1935. I 1920-årene kjøpte Ove Olsen seg inn i bruket, og den aller siste personen som drev fiskebruket var dennes sønn. Arne Olsen drev både fiskebruk, trandamperi og butikk, og her var det jobb til ti stykker under vårfisket og hele 40 stykker under sommerfisket. Bruket var i drift frem til 1969.

Rekefabrikken

Denne fabrikken var en filial av Vadsø Hermetikkfabrikk, og det var Håkon Hansen fra Ekkerøy som fikk jobben med å lede fabrikken. Han hadde nemlig erfaring fra denne hermetikkfabrikken. Rekene kom inn, og så ble de heist opp i en talje og tømt oppi en gryte. Her ble de så kokt. Alt foregikk i ett og samme rom. I neste rom ble de ferdige rekene renset før de havnet oppi små esker. Veiingen foregikk i det tredjerommet, der de også ble lagt i enda større esker. Disse eskene ble fraktet til Vadsø der de ble falset, eller lukket om du vil.

Håkon Hansen tok imot båtene når de kom inn om kvelden. Tidlig om morgenen, rundt klokken fem, kokte han rekene slik at de var klare til pilling når jentene startet arbeidsdagen sin presis klokken 07.00. 25 kvinner renset daglig flere hundre kilo med reker, og sesongen varte fra tidlig vår til sen høst. Fra og med 1964 ble det fanget mindre reker og dermed ble rekefabrikken nedlagt. Utstyret som fantes på stedet ble tatt ned og fraktet til hermetikkfabrikken, slik at det kunne bli brukt der.

Kjeldsenbruket blir museum

I 1986 fikk Vadsø kommune overta det gamle fiskebruket. Det meste av bruket ble restaurert, som den gamle kaia. Rett ved siden av butikken ligger boligen til kjøpmannen og hans familie. Her bodde de fra rundt 1946 til 1969. Boligen fungerer i dag som et museum, der den er innredet i stilen fra 1950-tallet.

Kjeldsenbruket er åpent for besøk fra midten av juni til midten av august, altså i skolens sommerferie. Det er dog stengt mandager, men har til gjengjeld åpent hver eneste søndag. Kjeldsenbruket er stengt i hele vinterhalvåret.

Dette er altså stedet for en utflukt tilbake til en nær fortid. Den gangen tran ble dampet i stor skala og rekene pillet for hånd av damer på lang rekke. Kjeldsenbruket er stedet for en aldri så liten nostalgitripp og en fin anledning til å bli nærmere kjent med kulturen og livet i havgapet.