Om Nord-Varanger

Nord-Varanger ble opprettet i 1838, som en følge av Formannskapslovene av 1837. Frem til 1964 var Nord-Varanger en egen kommune, og en del av formannskapsdistriktet Vadsø. Nord-Varanger kom til i 1894 da Vadsø kjøpstad og Vadsø landsogn ble slått sammen og fikk det nye navnet. Den gangen bodde det 1 296 mennesker der. I 1964 var det altså slutt og samen med Vadsø ble Nord-Varanger til den nye kommunen Vadsø.

Gyldendals konversasjonsleksikon fra 1933

I dette konversasjonsleksikonet ble kommunen omtalt på denne måten: “Nord-Varanger, herred, faller sammen med Vadsø landdistrikt, Vadsø prestegjeld, Finnmark. Nord-Varanger er et kystdistrikt omkring Vadsø på nordsiden av Varangerfjord omkring og øst for Jakobselv; består for det meste av øde og ubebodde fjellvidder med mange små vann. Langs herredets nordlige grense når fjellene 637 m.o.h.; Grythaugen (497 m.o.h.). Kysten er uten havner, ingen skjærgård. Hovedvei langs kysten. Bebyggelsen er vesentlig samlet i strandsteder (tilsammen 1446 innb.). Den norske befolkning er sterkt opblandet med samer og kvener. Hovednæringsvei er fiskeri; guanofabrikk.”

Finnmark

Lengst nord i Norge finner vi Finnmark, som på nordsamisk heter Finnmárku og på kvensk heter Ruija. Finn-delen av navnet betyr samer og mark-delen betyr skog, utmark eller landområde. Dette er det største fylket vårt og samtidig det fylket der det bor minst folk. Knivskjellodden på Magerøya er fylkets nordligste punkt og det østligste er Hornøya. I nord går Finnmarks grenser mot Polhavet, de østlige grensene er mot Barentshavet og Russland, i sør går de mot Finland og i vest går grensen mot Troms. Finnmark har flere elver, som Jakobselva, Pasvikelva, Anarjohka og Tana. Før 1826 var Finnmark et eneste stort felles distrikt for de norske, de svenske og de russiske samene. Visste du forresten at 95 % av Finnmark eies av noe som kalles Finnmarkseiendommen? Fra og med 2020 vil Finnmark og Troms være et og samme fylke. Det har faktisk bodd nordmenn i Finnmark siden 1200-tallet, og dette er fremdeles den største folkegruppen i fylket.

Interessante fakta om Finnmark

Sametinget har sitt senter i Karasjok, 36 % av Finnmark består av vidde. Finnmark er nesten 13 % større en Danmark. Før var det staten som eide det meste av Finnmark og nå er det altså Finnmarkseiendommen som har eierskapet. Videre er Finnmark delt inn i 19 kommuner. Dette er Alta (fikk sin bystatus i 2001), Sør-Varanger, Nordkapp, Vadsø (fikk sin bystatus i 1833), Hammerfest (fikk sin bystatus i 1789) og Vardø (fikk sin bystatus i 1789). Så er det Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hasvik, Karasjok, Kautokeino, Kvalsund, Lebesby, Loppa, Måsøy, Nesseby, Porsanger og Tana.

Det bor aller mest folk i Alta, Hammerfest og Kirkenes. Vadsø er fylkets hovedstad, og her finner du altså administrasjonen for fylket. Flere barnefødsler og økende innvandring er hovedårsakene til at folketallet i fylket har vært økende siden 2007.

Andre fakta

Den høyeste fjelltoppen er Øksfjordjøkelen som ligger rundt 1 204 meter over havet.

Den største innsjøen er Iešjávri (68 km²)

Multe er fylkets blomst og rype er fylkets fugl. Vil du vite hva fylkessteinen er, så kan vi fortelle at det er kvartsittskifer.