Vadsø Museum

Besøker du et nytt sted er det ikke helt unaturlig å legge inn et museumsbesøk og her i Varanger finnes Varanger Museum. Dette er et interkommunalt selskap der tre kommuner deler eierskapet. Dette er Sør-Varanger, Vadsø og Vardø. Museets formål er å organisere innsamlingen og bevaringen av kulturhistorien som finnes i Øst-Finnmark samt forske og formidle den samme historien. Videre har selskapet ansvar for driften og forvaltningen av alle de samlinger og anlegg, som finnes i selskapet. Museet skal bidra til at alle de tre kommunene får et godt museumstilbud.

Forvaltning av 60 kulturhistoriske eiendommer

På Varanger Museum jobber det rundt 20 faste ansatte, og det forvaltes hele 60 eiendommer. Kompetansen ligger på pomorhistorie, partisanhistorie, kvensk og norskfinsk kultur og, ikke minst, lokalhistorie generelt. Museet ønsker å ha en aktiv rolle i samfunnet samt utvikle samarbeidet med Russland, Finland og Sverige, våre naboland.

Selve museet har tre avdelinger; Vardø Museum, Sør-Varanger Museum og Vadsø Museum. Den første avdelingen har hovedansvar for pomorhistorie, den neste for grensehistorie og den siste for kvernhistorie. Alle de tre avdelingene har flere bygninger innunder seg og mange utstillinger.

Vadsø museum – Ruija kvenmuseum

Denne avdelingen har ansvaret for kvensk og norskfinsk historie og kultur samt formidling av lokalhistorie fra Vadsø og omegn. I Vadsø er det spesielt mange bygninger fra før krigen, som fremdeles er bevart. Omtrent 700 bygninger overlevde bombingen under andre verdenskrig. Museet har ansvar for å vise frem Vadsø som fiskevær, jordbruksområde og som handelsby. I Ytrebyen ligger Toumainengården og i Indrebyen ligger Bietilægården, som begge forteller om kvenenes skikk for bygg og kultur. I gården som ligger i Ytrebyen kan du besøke selve boligen, smien, fjøset, stallen, bakeriet og saunaen. Esbensengården viser deg hvordan Vadsø var på 1800-tallet. Her får du et blikk inn i hvordan overklassen hadde det. Ønsker du å se hvordan kystkulturen var, er det Kjeldsenbruket på Ekkerøy som er stedet. Her er det både et kaianlegg, en rekefabrikk og et trandamperi.

«Luftskip og båter» er en utstilling på hurtigrutekaia. Her kan du se lokale fiskebåter og høre historien om Roald Amundsen og Umberto Nobiles reiser med luftskip i 1920 årene. Kulturparken på Vadsøya er også en del av museet. Her finnes luftskipsmasta som ble satt opp for at Roald Amundsen og kompani skulle komme seg til Nordpolen.

Sør-Varanger Museum

Denne avdelingen har sitt hovedfokus på grensehistoriene i Sør-Varanger. Det er nemlig her grensene mellom Norge, Russland og Finland møtes. Museet ble opprettet i 1964, og Bjørklund gård var den første eiendommen som var i museets eie. I 1997 stod Grenselandmuseet i Kirkenes ferdig og dette har siden vært stedet for både faste utstillinger og administrasjonen. I tillegg har museet også anlegg i Pasvik, Neiden og Bugøynes. Disse representerer viktige byggeskikker og historie fra kommunens eldre historie.

Vardø Museum

Dette er det eldste museet i Finnmark, og ble etablert i 1894. Hovedfokuset er hekseprosessene på 1600-tallet, pomorhistorie, partisanhistorie og Vardøs byhistorie. Museet holder sine utstillinger i gamle bygninger og Lushaugen ble tatt i bruk allerede i 1989. Brodtkorbsjåene er Pomormuseum og det gamle skoleinternatet i Kiberg er Partisanmuseum. Administrasjonen holder til i Vardøs gamle skolebygning.